Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej
 
www.kobietynaswoim.pl
 
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kobiety na swoim z
siedzibą przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 43, 86-300 Grudziądz
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego
działania na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o
prowadzenie strony internetowej),
2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o
wizerunek i ochronę swoich interesów),
3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetowaą oraz
będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa sięę̨
 
na podstawie zgody wyrażonej
przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym
hostingiem strony internetowej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony
internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie
zgody- do czasu jej wycofania.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
 
 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

kontakt@kobietynaswoim.pl

663 386 999

RODO