Administratorem danych osobowych jest Klub Kobiety na swoim siedziba: 86-300 Grudziądz ul. Kosynierów Gdyńskich 43. Daneosobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją, ewentualnie dochodzeniemroszczeń lub obroną przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 2016/679 UE (RODO) polegających na dbaniu o swoje interesy. Każdy ma prawodo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczeniaprzetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych. Więcej informacji o okolicznościach przetwarzania danych osobowych znajdziesz tu: www.kobietynaswoim.pl/rodo

Kontakt

Klub Kobiety na swoim

ul..Kosynierów Gdyńskich 45

86-300 Grudziądz 

kontakt@kobietynaswoim.pl

+48 663 386 999

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane
pola!

kontakt@kobietynaswoim.pl

663 386 999